.

Kniha návštev

Greek Hoplites

Môj banner HTML

Shoutboard

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Grécko - bohovia


Grécki bohovia


Afrodita
- grécka bohyňa krásy a lásky. Podľa tradície sa zrodila na Cypre z morskej peny, podľa Grékov bola dcérou Dia a bohyne Dióny. Manželka Hefaistova.

Apolón
- grécky boh svetla a slnka, ochranca života a poriadku, neomylný strelec vzor mužskej krásy.

Ares
- grécky boh zúrivej vojny, vojnového vraždenia a krvavého boja..

Demeter
- grécka bohyňa, Matka-Zem, darkyňa obilia a ochrankyňa poľnohospodárstva.

Dióné
- starobylá grécka bohyňa v Dodone, tvorila s Diom snáď pôvodnú dvojicu (rovnaký koreň slova). K tejto božskej dvojici sa Gréci obracali s prosbou o veštbu (dosvedčuje to Demosthénes).
- Dióné sa v mýtoch zaraďovala medzi Titánov, podľa Homéra splodila spolu Diom Afroditu. Neskôr bola Dióné stotožnená s Hérou, ktorú všeobecne považovali za Diovu manželku.

Dionýzos
- grécky boh vína, opilosti a plodnosti; sprvu bol iba druhoradou postavou v gréckom panteóne, postupne ho však zaradili medzi najvýznamnejších bohov na Olympe.

Erató
- múza, ktorá ochraňuje ľúbostnú poéziu; jej atribútom je gitara.

Euterpé
- múza, ktorá ochraňuje hudbu, lyriku; jej atributom je flauta.

Gaia 
- grécka bohyňa Zeme, ktorú považovali za bohyňu plodnosti, úrody a mřtvych. Podľa Hesioda sa z nej zrodili všetky božské plemená: o. i. splodila Urana, zo spojenia s ktorým vznikol Kronos, Titani a Giganti. Gaiu neskôr stotožňovali s Demetrou.

Hádes
- gréky boh podsvetia, podsvetie, ríša tieňov ľudí, ktorí zomreli a v ktorej vládne Pluton spolu s manželkou Persefonou. Do Plutovho domu môže vstúpiť každý, ale pre nikoho niet odtiaľ návratu.

Hefaistos
- starogrécky boh ohňa a kováčškeho remesla; mýty ho zobrazujú ako ramenatého boha, kymácajúceho sa na slabych nohách, z čoho vznikol dojem, že kríva.
- Hefaistovi ako zručnému kováčovi sa pripisuje mnoho vynikjaúcich vyrobkov, ako napr. zbroj Achilova, štít Aténin, šipy Erotove, zlaté panny, ktoré ho podopierali pri chôdzi, Diov palác, zlatí a strieborní psi zdobiaci Alkinoov palác atď.
- Hefaistos vyrobil taktiež sieť na lôžko, do korej lapil svoju manželku Afroditu s jej milencom Areom. Podľa inej verzie bola Hefaistovou manželkou Charis.
- v Aténach bol Hefaistovi zasvätený chrám Hefaisteion, kde ho uctievali ako ochrancu (spolu s Aténou) aténskych remeselníkov.

Héra
- grécka bohyňa, manželka Diova.

Hermes
- lat. Merkúr - grécky boh; v gréckej mytológii posol bohov, sprievodca mřtvych do podsvetia, boh obchodníkov, rečníkov, vynálezcov, podvodníkov a zlodejov.

Charis
- starogrécka bohyňa pôvabu, manželka Hefaistova, pomocníčka bohyna Pallas Atény.

Kalliope
- múza, ktorá ochraňuje epos; jej atribútom je kniha a svitok.

Kleió
- múza, ktorá ochraňuje dejepis, filozofiu a epos.

Kronos
- grécky boh, otec Dia. Kronos bol synom Neba ( Urana) a Zeme ( Gaie). Aby sa zmocnil vlády nad svetom, dokaličil svojho otca a oženil sa so sestrou Reou.

Melpomene
- múza ochraňujúca spev a tragédiu.

Moira
- nevyhnutnosť, osud, grécka bohyňa, ktorá sa nie vždy podriaďuje Diovi, casto vystupuje spolu s ním a niekedy sa jej podriaďuje dokonca on sám.

Morfeus 
- grécky boh sna a spánku.

Okeanos 
- božstvo starogrécekj mytológie, ktoré už nepredstavuje len personifikáciu prirodného živlu, ale predstavuje tento živel sám - je to nekonečná sladkovodná rieka, ovývajúca celú Zem, ktorá napája nielen riečky, pramene, studne, ale aj slané moria. Práve z Okeana a jeho ženy Tehydy pochádza všetko jestvujúce na Zemi.

Polymnia
- lat. Polyhymnia - múza vážneho spevu, sprevádzaného hudbou, niekedy so zvitkom, vždy vo vážnom postoji.

Poseidón
- grécky boh mora totožný s rímskym Neptúnom.

Rea
- grécka bohyňa z rodu Titanov matka Diova.

Tália
- gr. Thaleia - múza komédie.

Terpsychore 
- múza tanca.

Titani
- podľa gréckej mytológie staršia generácia gréckych bohov, deti boha neba Urana a bohyne zeme Gaie, a síce synovia Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, Iapetos a Kronos, dcéry Teia, Rea, Mnemosyne, Foibe, Temis a Tetys. K Titanom niekedy rátali aj potomkov z ďalšieho pokolenia, napr. Prometea. Titani sa pokúšali zmocniť vlády nad svetom, boli však Diom a ostatnými olympskými bohmi po krutom boji (titanomachia) porazení a zvrhnutí do večnej tmy Tartaru. Ich pomstiteľmi sa mali stať Giganti, ktorí boli takisto porazení (gigantomachia).

Uranos
- podľa gréckej mytológie božstvo neba, prvý zvrchovaný vládca nad svetom, manžel Gaii . Podľa Hesioda ho splodila Gaia a mala s ním deti - Titanov a Kyklopov. Uranos však bránil svojim deťom zhliadnuť svetlo sveta - držal ich vnútri Gaii, ktorá tým trpela a preto prehovorila svojho syna Krona, aby otca zbavil zubatým kosákom plodivej sily. Kronos poslúchol a otcove genitálie hodil do mora. Z kvapiek Uranovej krvi, ktoré dopadli na zem, sa zrodili Giganti a Erinye, z peny mora, rozvíreného Uranovými genitáliami, vystúpila Afrodita.

Zeus
- podľa gréckej mytológie najvyšší boh, syn Krona a Rey. Jeho sídlo bolo na Olympe.