.

Kniha návštev

Greek Hoplites

Môj banner HTML

Shoutboard

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Homepage

Trójsky kôň
Dar alebo odplata?
Hlava obrovského koňa hľadela cez hradby Tróje do ulíc zaplnených obyvateľov , vďačnými ,že ich dlhé utrpenie skončilo .Celých 10 rokov ich obliehali Gréci. Ich obchod bol otrasný, skoro umierali hladom a ich najudatnejší mladí muži , medzi nimi aj Hektor , najstarší syn kráľa Priama a dedič trónu , zahynuli pred hradbami mesta.
Najskôr sa zdalo , že Gréci odišli. Keď postavili koňa , zapálili koňa , nastúpili do svojich lodí a vyplávali na západ smerom k ostrovu Tenedos.
Príbeh o drevenom koňovi rozprávali dva veľké klasické eposy- Odyssea gréckeho básnika Homéra , napísaná približne 500 rokov potom , a Aeneis rímskeho básnika Vergília , ktorá vznikla asi 800 rokov po Homérovi .
Keď Trójania po odchode Grékov otvorili brány mesta - tak rozprávali básnici -, v povznesenej nálade sa zhromaždili okolo koňa a uvažovali , čo s ním spravia . Väčšina ľudí chcela koňa odtiahnuť do mesta a vtiahnuť ho do pevnosti. Tí opatrnejší na čele s kňazom Láokoónom navrhovali koňa spáliť alebo ho hodiť z útesu. Ničomu gréckemu totiž neverili. Aby svoje tvrdenie Láokoón podporil , vrhol kopiju do boku koňa , až to v jeho dutom vnútri zazvonilo.
Medzi tým priviedla z vnútrozemia skupina pastierov zviazaného gréckeho väzňa. Ten sa predstavil Trójanom ako Sinón a povedal im , že ho ohrozovala na živote družina Grékov na čele s bojovníkom Odysseusom. Podarilo sa im utiecť a vzdáva sa na milosť a nemilosť Priamovi. Kráľ nariadil svojim mužom , aby Sinóna pustili na slobodu. Dozvedel sa od neho , že Gréci zostrojili koňa na počesť PALLAS ATHÉNY , bohyňa ochraňujúca Tróju , aby odčinila istý zločin.
Žádné komentáře